Predmetne oblasti:
– Materijali
– Mašine i uređaji
– Drvne konstrukcije
– Ekonomika i organizacija rada

Praktičan rad polaznika će podrazumevati:
 – Oblikovanje i krojenje poliuretanskih i dekorativnih materijala
– Šivenje tkanina i materijala za tapaciranje i dr.
– Izrada tapaciranog nameštaja (stolice, fotelje, kauči…)

Cilj obuke tapetara u  proizvodnji je osposobiti polaznika za obavljanje poslova tapetara.
Posebni zadaci:
– razvijanje radnih navika
– osposobljavanje za rad u    grupi
– razvijanje preciznosti
– razvijanje kreativnosti
– poštovanje ugovorenih   rokova
– razvijanje odgovornosti
– razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu
– razvijanje pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi
– razvijanje ekološke svesti o značaju čuvanja i zaštite životne sredine

Cilj obuke

Cilj obuke tapetara u proizvodnji je osposobiti polaznika za obavljanje poslova  tapetara.

Posebni zadaci

– razvijanje radnih navika
– osposobljavanje za rad u grupi
– razvijanje preciznosti
– razvijanje kreativnosti
– poštovanje ugovorenih rokova
– razvijanje odgovornosti
– razvijanje kritičkog odnosa prema svom i tuđem radu
– razvijanje pravilnog odnosa prema mašinama, alatima i opremi
– razvijanje ekološke svesti o značaju čuvanja i zaštite životne sredine

Predmetne oblasti

– Materijali
– Mašine i uređaji
– Drvne konstrukcije
– Ekonomika i organizacija rada

Praktičan rad polaznika će podrazumevati:

– Oblikovanje i krojenje poliuretanskih i dekorativnih materijala
– Šivenje tkanina i materijala za tapaciranje i dr.
– Izrada tapaciranog namestaja (stolice, fotelje, kauci…)