Obuka za konobara

Svrha programa se odnosi na programe rada u struci kako bi polaznici nakon položene obuke bili obučeni za rad u oblasti Trgovine, ugostiteljstva i turizma.

Cilj obuka se odnosi na sticanje znanja, veština, sposobnosti i stavova kako bi polaznici  nakon završene obuke bili osposobljeni za usluživanje gosta hranom i pićem.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenja mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom konteksu;
 • efikasan rad u timu;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
 • primenu mera zaštite životne sredine i skladu sa konceptom održivog razvoja;
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Nakon završene obuke polaznik će posedovati sledeće stručne kompetencije:

 1. Održavanje higijene i zdravstveno-bezbednosnih uslova
 2. Obavljanje pripremnih i završnih radova sprovođenjem restoranske procedure
 3. Prijem gosta i porudžbine
 4. Usluživanje gosta pićem
 5. Posluživanje gosta hranom
 6. Izvršavanje administrativnih poslova