U okviru obuke postoji 7 oblasti koje će se obrađivati na teorijskoj nastavi. U cilju postizanja što boljih rezultata kandidati će dobiti na korišćenje sledeći materijal:

  1. Skriptu sa nastavnim materijalom koji će se obrađivati tokom obuke
  2. Uputstvo za rukovanje i održavanje sredstava za rad koja se koriste pri izvođenju praktične obuke izdato od proizvođača opreme

Opšti i posebni uslovi koje kandidat mora da ispuni su: završena osnovna škola, najmanje 18 godina starosti, poštovanje rokova, odgovornost, timski rad, prevazilaženje konfliktnih situacija.

Provera stručne osposobljenosti kandidata se sastoji iz pismenog i praktičnog dela. Uspešno obavljen pismeni deo je uslov da se pristupi proveri praktičnog dela stručne osposobljenosti.

Neke od oblasti koje će se obrađivati na teorijskoj nastavi su:

  • Zaštita pri eksploataciji šume (primeri nezgoda, otklanjanje žbunja)
  • Izvlačenje drvnih sortimenata (izvlačenje balvana motornim vozilima, izvlačenje drveta ljudskom snagom, izvlačenje trupaca zaprežnom stokom, slaganje drveta, izvlačenje žičarom)
  • Radno uputstvo za motorne testere