Obuka za elektrolučno i gasno zavarivanje

 

27.01.2020. godine počinje sa realizacijom Obuka za elektrolučno i gasno zavarivanje. Obuka se izvodi u trajanju od 415 sati na osnovu usvojenog Programa neformalnog obrazovanja odraslih. Programom se stiču stručne kompetencije za opšteobrazovni deo srednjeg stručnog obrazovanja. Kandidatu koji se obučio izdaje se Uverenje o delimično ostvarenom standardu stručnih kompetencija na programu Obuka za elektrolučno i gasno zavarivanje u okviru kvalifikacije Bravar zavarivač.