Svrha programa se odnosi na sticanje stručnih znanja i veština kako bi polaznici nakon položene obuke bili obučeni za rad u oblasti Geodezije i građevinarstva, za obavljanje armiračkih poslova.

Cilj obuke se odnosi na sticanje i dopunjavanje znanja, veština, sposobnosti i stavova kako bi polaznici  nakon završene obuke bili osposobljeni  za obavljanje armiračkih poslova i to:

  • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu
  • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada
  • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada
  • upotrebu informatičke tehnologije u: prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu i korišćenje za izradu tehničke dokumentacije i programiranje rada mašina
  • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri

Nakon završene obuke polaznik će posedovati sledeće stručne kompetencije:

  1. Priprema, transport i skladištenje betonskog gvožđa i armature
  2. Armiranje u izgradnji i održavanju građevinskih objekata
  3. Armiranje prednapregnutih konstrukcija