Mogućnost održavanja seminara, kurseva i obuka koji su u organizaciji našeg stručnog tima. U pitanju su događaji koji za svrhu imaju podizanje veština i kompetencija zaposlenih u vašoj kompaniji.
Naš prostor može biti namešten za održavanje različitih događaja pa vam u skladu sa tim i nudimo mogućnost odabira veličine prostora uz kompletnu tehničku podršku i stručno osoblje.
Za više informacija možete kontaktirati naše članove tima!
Kontakt telefoni: 064/8628756, 064/1616580
Kontakt mail: office@rc.edu.rs