Obuka za usavršavanje znanja lica za BZR

Svrha programa se odnosi na sticanje ili dopunjavanje drugih znanja, veština, sposobnosti i   stavova u cilju unapređenja znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu.

Cilj obuke je unapređenje znanja lica koja rade u sektoru bezbednosti i zdravlja na radu.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu stručno osposobljena za poslove koje obavljaju. Nakon ovog usavršavanja polaznik će biti upoznat sa:

  • Opštim i posebnim merama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu – novi propisi i

primeri dobre prakse

  • Način i postupak procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini – novi propisi i

primeri dobre prakse