Predmetne oblasti:

 • Spajanje delova metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima
 • Zavaruje postupkom elektrolučnog (REL,MIG,MAG,TIG)
 • Zavaruje postupkom gasnog zavarivanja
 • Čuva zdravlje, okolinu i bezbednost na radu pri izvođenju zavarivačkih radova

Praktičan rad

Praktični deo nastave će biti realizovan u prostorijama partnera koji poseduju sve mašine i alate za obavljanje praktične nastave.

Cilj obuke za elektrolučno i gasno zavarivanje je obučavanje polaznika za spajanje materijala procesima elektrolučnog i gasnog zavarivanja. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljena za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada
 • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada
 • upotrebu informatičke tehnologije u: prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu i korišćenje za izradu tehničke dokumentacije i programiranje rada mašina
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri
 • Spajanje delova metalnih konstrukcija razdvojivim i nerazdvojivim spojevima
 • Zavaruje postupkom elektrolučnog (REL,MIG,MAG,TIG)
 • Zavaruje postupkom gasnog zavarivanja
 • Čuva zdravlje, okolinu i bezbednost na radu pri izvođenju zavarivačkih radova

Praktični deo nastave će biti realizovan u prostorijama partnera koji poseduju sve mašine i alate za obavljanje praktične nastave.

Cilj obuke za elektrolučno i gasno zavarivanje je obučavanje polaznika za spajanje materijala procesima elektrolučnog i gasnog zavarivanja. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu osposobljena za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada
 • primenu mera zaštite životne sredine u procesu rada
 • upotrebu informatičke tehnologije u: prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu i korišćenje za izradu tehničke dokumentacije i programiranje rada mašina
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri