Obuka za kuvara

Svrha programa se odnosi na programe rada u struci kako bi polaznici nakon položene obuke bili obučeni za rad u oblasti Trgovine, ugostiteljstva i turizma.

Cilj obuke se odnosi na sticanje znanja, veština, sposobnosti i stavova kako bi polaznici  nakon završene obuke bili osposobljeni za pripremu, serviranje i dekorisanje obroka.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenja mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

 • primenu teorijskih znanja u praktičnom konteksu;
 • efikasan rad u timu;
 • preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
 • blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
 • prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
 • primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
 • primenu mera zaštite životne sredine i skladu sa konceptom održivog razvoja;
 • upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu;

Nakon završene obuke polaznik će posedovati sledeće stručne kompetencije:

 1. Organizovanje sopstvenog rada i radnog mesta
 2. Prijem, obrada, pakovanje i skladištenje namirnica
 3. Priprema jela za izdavanje
 4. Prijem i izdavanje porudžbine
 5. Vođenje evidencija