Obuka za prvu pomoć

Svrha programa se odnosi na sticanje ili dopunjavanje drugih znanja, veština, sposobnosti i   stavova u cilju osnovnog ili naprednog osposobljavanja zaposlenih iz prve pomoći.

Cilj obuke je osnovno ili napredno osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći i sticanje neophodnih znanja i veština. Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta, potrebe kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, unapređivanja zapošljivosti, usmerava da lica budu stručno osposobljena za poslove koje obavljaju.